ขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและมาอุดหนุน โปรดให้ความคิดเห็นของท่านกับเราด้วย
เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น ตามที่ท่านแนะนำ
หากท่านมีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใ้ห้บริการของเรา
ที่ท่านได้รับครั้งล่าสุดที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ของทางร้านในการตรวจสอบความถูกต้อง กรุณาระบุวันที่และเวลาที่แน่นอน

 

We treasure your patronage at Bug & Bee. To help us improve, kindly please
give us your comments and suggestions.
If you have specific comments on a recent visit to Bug & Bee,
it would greatly help us follow up with your feedback if you could let us know the date and time of your visit.
 

          ข้อเสนอแนะ(Comments)

 
  วันที่(Date of your visit)
  เวลา(Time of your visit)
   
 ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
  คุณภาพอาหาร(Quality of Food & Beverages)
Excellent
Good
Fair
Poor
                 การตกแต่งอาหาร(Presentation)
                 รสชาติอาหาร(Taste)
                 ความสดอาหาร(Freshness)
                 ปริมาณอาหาร(Quantity of Food)
                 ความคิดสร้างสรรค์(Creativity)
           
  บริการ(Service)        
                 ความเป็นกันเอง(Friendliness)
                 การช่วยเหลือดูแล(Helpfulness)
                 ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency)
           
  ภายในร้าน(Shop)        
                 ความดึงดูด(Attractiveness)
                 บรรยากาศภายในร้าน(Cleanliness)
                 ความสะดวกสบาย(Comfort)
     
  ชื่อ(Name)(Optional)  
            โทรศัพท์ หรือ หมายเลขสมาชิกวีไอบี(Telephone or VIB No.)( Optional)
 
  E-mail address(Optional)  
 
ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาสละให้คำแนะกับทางร้าน
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ต้อนรับท่านสู่ร้าน Bug & Bee อีกเร็วๆนี้
We sincerely appreciate your taking the time
to give us your comments. We look forword to welcoming
you back to Bug & Bee again soon.